Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z naszych stron oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Aby zablokować zapisywanie cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Kliknij pliki cookies jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.  Zamknij


2011-08-04

Projekt UE


 

Nazwa projektu to: "Udostępnienie szybkiego, szerokopasmowego Internetu do działań multimedialnych i interaktywnych w sieci HFC Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Ret-Sat1" na podstawie Działania 4.3 E - Technologie RPO WŁ.

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1, ul. Przełajowa 14, 94-044 Łódź

Wartość projektu: 1.125.986,30 zł pln

Wartość dofinansowania: 775.621,25 zł pln

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Opis projektu:
Projekt zakłada udostępnienie mieszkańcom osiedla Retkinia w Łodzi (Retkinia - Północ, Retkinia - Botanik, Retkinia - Zagrodniki, Retkinia - Sympatyczna i Retkinia - Południe), szybkiego, szerokopasmowego Internetu, dzięki czemu nastąpi poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców województwa łódzkiego. Szybki Internet zostanie udostępniony przy wykorzystaniu dotychczasowej infrastruktury sieci kablowej STK Ret-Sat1 w technologii światłowodowo - miedzianej. Usprawnienie infrastruktury sieciowej nastąpi dzięki zakupowi inwestycyjnemu, który będzie możliwy do zrealizowania przy dofinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki dotacji 24 300 mieszkańców osiedla Retkinia w Łodzi zyska dostęp do Internetu o przepustowości 120 Mb/s.


Realizacja projektu zakłada zakup trzech kart w standardzie DOCSIS 3.0 wraz z oprogramowaniem w celu rozbudowy obecnie posiadanego przez Stowarzyszenie kontrolera modemów kablowych uBR10012 firmy Cisco. Kontroler modemów (CMTS - Cable Modem Termination System), wraz z modemami kablowymi znajdującymi się u abonentów, służy do transmisji danych, tj. do zapewnienia dostępu do Internetu poprzez sieć telewizji kablowej i sprawuje całkowitą kontrolę nad danymi przesyłanymi do i z modemów. CMTS razem z modemami kablowymi abonentów tworzy sieć IP wykorzystując do tego hybrydową sieć światłowodowo-miedziana (HFC - hybrid fibre-coaxial). Obecnie kontroler modemów kablowych w STK Ret-Sat1 pracuje w środowisku DOCSIS 1.1/2, który pozwala na transmisję danych o maksymalnej prędkości 25 Mb/s. Karty kablowe usprawnią obecną sieć i umożliwią przepustowość łączy internetowych do 120 Mb/s.


W ramach projektu będzie zakupione oprogramowanie w celu konfiguracji i instalacji kart kablowych. Obecnie posiadane przez Stowarzyszenie oprogramowanie kontrolera CMTS nie obsługuje standardu DOCSIS3.0 i nowych kart kablowych MC20x20 (channel bonding), konieczna jest jego wymiana. Najniższa wersja oprogramowania spełniająca te wymogi ma według licencji firmy Cisco Systems numer 12.2(33)SCC. W ramach projektu zakupione będzie wsparcie techniczne pozwalające na uaktualnienie oprogramowania do najnowszej obecnie wydanej wersji spełniającej wymagania Stowarzyszenia.


Kontroler modemów kablowych uBR10012 firmy Cisco jest urządzeniem, które można rozbudowywać dokładając kolejne karty zwiększające jego funkcjonalność. Karty kablowe MC20x20 będą wmontowane do dotychczasowego systemu poprzez wsunięcie ich w odpowiednie sloty bez konieczności wyłączania urządzenia (obsługują funkcję hot-swap). Karty będą nowymi elementami kontrolera, będą stanowiły z nim jedną całość, ale nie mogą pracować, jako niezależne urządzenia. Karty pracują w najnowszej technologii, dostępnej na polskim rynku od roku. Dodatkowo nie wymaga przebudowy architektury systemy co nie generuje zbędnych kosztów i jest kompatybilna z obecnie posiadanym w Stowarzyszeniu sprzętem. Liczba kart odpowiada segmentacji sieci w kierunku dosyłowym i kanale zwrotnym na poszczególnych osiedlach.

Zakup inwestycyjny wraz z oprogramowaniem jest wystarczający do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. udostępnienie mieszkańcom osiedla Retkinia w Łodzi szybkiego, szerokopasmowego Internetu w sieci HFC Stowarzyszenia Telewizji Kablowej RETSAT1 i rozwój Stowarzyszenia. Parametry kart kablowych pozwolą na wdrożenie Internetu z szybkością do 120 Mb/s. Zakup oprogramowania zagwarantuje sprawną pracę całego systemu, szybką instalacje i konfigurację z siecią.

Wdrożenie standardu DOCSIS 3.0 znacząco poprawia bezpieczeństwo przepływu danych. Zastosowana metoda szyfrowania przesyłanych danych pomiędzy modemem a CMTS (AES z kluczem 128-bitowym nazywana SEC) jest o wiele bardziej skuteczna od 56-bitowej DES stosowanej w poprzednich wersjach standardu (nazywanych BPI/BPI+). Zapewnia to użytkownikom zwiększenie poziomu prywatności danych (eliminuje podsłuchy użytkownik - użytkownik) a operatorowi kablowemu zwiększa poziom zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem.


Dotychczas zostały zrealizowane następujące etapy projektu:
1. Analiza potrzeb rozwojowych Stowarzyszenia oraz opcji inwestycyjnych na rynku. Zarząd STK Ret-Sat1 określił szanse i zagrożenia dla Stowarzyszenia, jego mocne oraz słabe strony, a następnie z uwagi na zwiększające się zapotrzebowanie na szybki Internet oraz pojawiającą się technologię zdefiniował dalsze kierunki rozwoju Stowarzyszenia, jego cele i wizje.
2. Zdefiniowanie potrzeb firmy w celu dostosowania jej Strategii do potrzeb rynku oraz rozwoju technologii teleinformatycznej.
3. Analiza dostępnych źródeł finansowania inwestycji (rynek dotacji i kredytów).
4. Wysłanie zapytań ofertowych do następujących dostawców kart kablowych MC20x20:
a) NextiraOne Polska Sp. z o.o. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
b) KLONEX-VCS PUH Sp. z o.o. ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole
c) HALDON Sp. z o.o. ul. 1-go Sierpnia 10, 02-134 Warszawa
5. Dodatkowo dla dokonania przeglądu rynku i rozpatrzenia alternatywnych rozwiązań wykorzystujących DOCSIS 3.0 ale nie bazujących na produkcie firmy Cisco Systems, Stowarzyszenie zwróciło się z zapytaniem ofertowym do następujących firm:
a) VECTOR Sp. z o.o. ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia - kontroler C4c firmy Arris
b) HALDON Sp. z o.o. ul. 1-go Sierpnia 10, 02-134 Warszawa - kontroler C10200 firmy Casa Systems
6. Działania promocyjne:
a) Wyznaczenie zespołu ds. promocji.
b) Określenie planu marketingowego dla promocji całego przedsięwzięcia.

W ramach projektu zostały następujące etapy do zrealizowania:
1. Przegląd ofert z co najmniej trzech firm, oferujących sprzedaż kart kablowych MC20x20.
2. Wybór oferty o najbardziej atrakcyjnym stosunku ceny, warunków gwarancji, montażu, przy uwzględnieniu referencji dostawcy. Następnie podpisanie umowy na kupno kart wraz z oprogramowaniem.
3. Wmontowanie kart kablowych do kontrolera modemów kablowych uBR10012, jego instalacja i konfiguracja oraz przeprowadzenie testów sprawdzających ich kompatybilność i użyteczność (pierwsza karta wraz z oprogramowaniem zostanie zakupiona 2010 roku, pozostałe dwie w 2011 roku).
4. Udostępnienie na stronie internetowej Stowarzyszenia, informacji na temat przyjętej w projekcie technologii i rozwiązań technicznych. Informacje te będą również dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, zostaną opublikowane w formie broszury informującej, która będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów.
5. Równolegle z powyższymi działaniami będzie prowadzona kampania promocyjna w celu rozpropagowania projektu i jego osiągnięć. Kampania przebiegnie zgodnie z poniższym planem:
a) Wysłanie do wszystkich klientów banerów reklamowych przez e-maila, zamieszczenie informacji o projekcie, jego celach i rezultatach na witrynie www Stowarzyszenia, cykliczna reklama w prasie, radiu, telewizji i w Internecie, rozdawanie ulotek i wywieszanie plakatów na terenie Osiedla Retkinia w Łodzi.
b) Obserwacja przebiegu kampanii przez zespół np. promocji.
c) Dokonanie kompleksowej oceny trafności programu kampanii i efektów jej realizacji przez zespół np. promocji.
Każdy element kampanii reklamowej będzie oznaczony odpowiednimi znakami (w przypadku ulotek, plakatów, banerów reklamowych), informującymi o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków unijnych, reklama słowna również będzie zawierała takie informacje. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez Beneficjenta będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Stowarzyszenie Ret-Sat1 w trakcie realizacji przedsięwzięcia umieści w miejscu realizacji projektu tablice informacyjną mówiącą o tym co jest przedmiotem inwestycji, z jakiego źródła będzie pochodzić dotacja, jaki będzie poziom współfinansowania.

Ret-Sat1 jest odpowiednio przygotowany organizacyjnie i formalnie do realizacji projektu. Przedstawione działania są spójne, logiczne i adekwatne do potrzeb Stowarzyszenia, zapotrzebowania rynku na ultraszybki oraz optymalne na potrzeby osiągnięcia celów i rezultatów projektu. Karty kablowe MC20x20 wpłyną na zwiększenie interoperacyjności sieci, zwiększą przepustowość przepływu informacji co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej już sieci światłowodowo - miedzianej.

Nad przygotowanym sposobem wdrożenia projektu, będzie czuwał powołany w tym celu zespół składający się z kierownika projektu, informatyka, specjalisty ds. promocji i reklamy a także osoba odpowiedzialna za finansowanie inwestycji i obsługę księgową. Wysokie kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie projektu i ich wcześniejsze doświadczenie w realizacji projektów unijnych, wpłyną na sprawny przebieg działań w projekcie i osiągnięcie jego celów. Ze strony organizacyjnej Ret-Sat1 jest w pełni przygotowany na prawidłowe wdrożenie projektu, kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w projekt także jest ogromnym atutem Stowarzyszenia i daje duże szanse na sprawne zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne zapewniające prawidłową i terminową realizację projektu, który nie potrzebuje żadnych wymaganych prawem decyzji, pozwoleń administracyjnych ani dokumentacji technicznej. Ze strony formalnej nie ma żadnych przeszkód, które uniemożliwiłyby zgodną z prawem realizację projektu. Stowarzyszenie dzierżawi na czas nieokreślony od 2003 roku lokal, w którym karty kablowe zostaną zamontowane do kontrolera modemów kablowych.

Zaproponowane rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującymi standardami oraz z wymogami prawa. Jedynym producentem kart kablowych, które będą zakupione w ramach realizacji projektu, jest firma Cisco Systems Inc. Mieszcząca się w San Jose w USA. Stowarzyszenie posiada kontroler modemów kablowych uBR10012 firmy Cisco, w celu zwiększenia jego funkcjonalności należy zakupić karty kablowe, których jedynym producentem, jest także firma Cisco. Specjalizowane produkty tej firmy takie jak powyższa karta można kupić w Polsce jedynie poprzez autoryzowanych partnerów Cisco. Dla zachowania zasady konkurencyjności i przejrzystości wydatkowania funduszy publicznych, zostały już wysłane zapytania ofertowe do trzech dostawców kart kablowych MC20x20, dodatkowo dla rozpatrzenia alternatywnych rozwiązań wykorzystujących DOCSIS 3.0 ale nie bazujących na produkcie firmy Cisco Systems, zostały wysłane zapytania ofertowe do firm oferujących alternatywne rozwiązania.

Realizacja projektu spełnia zasadę otwartego dostępu, już teraz sieć kablowa Ret-Sat1 stwarza możliwości podłączenia do istniejącej infrastruktury każdego operatora, jest otwarta dla wszystkich dostawców usług na jednakowych zasadach. Usprawnienie kontrolera modemów kablowych uBR10012 poprzez wmontowanie kart kablowych MC20x20 nie wpłynie na zakłócenie tej zasady.
Okres wydatkowania środków został zaplanowany zgodnie z wymogami zasady „n+3/n+2".Wydatki w ramach realizacji projektu zaplanowano na nie dłużej niż dwa lata.

2011-08-04

ZDJĘCIA ZAKUPIONYCH URZĄDZEŃZdjęcie 1. Kontroler modemów kablowych uBR10012

 

    Zdjęcie 2. Karty kablowe MC20x20 z oprogramowaniem - 2 sztuki

2011-10-08

KARTA MC


Zdjęcie 3. Została zakupiona ostatnia trzecia karta kablowa MC 20x20 z oprogramowaniem